Den Outer Advocatuur is een nichekantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht en biedt ook mediation aan. Cliënten kiezen voor Den Outer Advocatuur omdat het staat voor kwaliteit en een oplossingsgerichte aanpak, met aandacht voor de menselijke maat.

Brigitte den Outer-Kroon

Den Outer Advocatuur is in 2008 opgericht door Brigitte den Outer-Kroon. Brigitte heeft als advocaat ruime ervaring opgedaan in Nederland en op Aruba. Zij werkte van 2000 tot 2008 als arbeidsrechtadvocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarvoor werkte  zij bij Nauta Dutilh in Rotterdam,  bij Sjiem Fat  & Co en bij VanEps Kunneman Van Doorne op Aruba.

Brigitte heeft rechten gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft de specialisatie opleiding arbeidsrecht (PALA) gedaan en is na het afronden van de specialisatie opleiding pensioenrecht CPL, Certified Pension Lawyer. Thans volgt zij de opleiding tot Legal Mediator aan het ADR Instituut.

Brigitte werkt zelfstandig maar staat niet alleen: Den Outer Advocatuur maakt onderdeel uit van het Netwerk van Independant Specialist Attorneys. Door dit netwerk is continue hoogwaardige service gewaarborgd.

Arbeidsrecht


Als een in het arbeidsrecht gespecialiseerd kantoor houdt Den Outer Advocatuur zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht: van het aangaan van de arbeidsovereenkomst tot het beëindigen daarvan en alle arbeidsrechtelijke situaties die zich gedurende die samenwerking voordoen. Den Outer Advocatuur is er trots op dat zij in veel zaken tot een oplossing komt door advisering en begeleiding van de cliënten, zo nodig achter de schermen. Uiteraard procedeert Den Outer Advocatuur als dat nodig is ook

Den Outer Advocatuur staat zowel werkgevers als werknemers bij. Als Haags kantoor rekent Den Outer Advocatuur ook internationale organisaties en hun werknemers tot haar cliënten.

Pensioenrecht


Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde die niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Den Outer Advocatuur adviseert en zo nodig procedeert in situaties waar discussie is ontstaan over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het al dan niet verlenen van toeslag (indexering) of over de wijziging van de pensioenregeling. Ook de vraag of een werkgever onder de werkingssfeer van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds valt is een vraag die aan Den Outer Advocatuur voorgelegd kan worden.

Mediation


Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator samen met de partijen op zoek gaat naar een oplossing voor hun probleem. Die oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Jarenlange ervaring in de advocatuur heeft Den Outer Advocatuur ervan overtuigd dat partijen bij een conflict het meeste baat hebben bij een door henzelf gevonden oplossing waarbij aandacht is voor alle betrokken  belangen. Daarom biedt Den Outer Advocatuur ook mediation aan.

contact